Подкрепи

Скъпи съотечественици,

Всички онези, които искат да се включат с подкрепа за кампанията на Румен Радев и Илияна Йотова за изборите за президент и вицепрезидент на Република България, могат да го направят, като дарят средства на следната банкова сметка:

Дарение

По банков път

Банка ДСК – ЕАД
IBAN: BG78STSA93000028444227
BIC: STSABGSF
Цветеслава Иванова Гълъбова

Важно!

Даренията в кампанията могат да бъдат два вида: парични и непарични средства.

Дарения могат да извършат физически лица. Ако размерът на дарението надвишава 650 лв. /шестстотин и петдесет лева/ е необходимо попълване на декларация по образец на Сметната палата. (Приложение 1).

За да е валидно дарението, декларацията следва да бъде незабавно подадена, сканирана на e-mail: office_radev@protonmail.com или да бъде изпратена на адрес: Предизборен щаб – Румен Радев и Илияна Йотова, София, НДК, пл. „България“ № 1, вх. Б2, ет. 2, офис 1.1

За физическите лица, които искат да дарят непарични средства – наемане на офиси за предизборни клубове, отпечатване и разпространение на агитационни материали и друг вид дейности, за които са заплатени лични средства и има разходо-оправдателни документи (фактури), издадени на тяхно име, следва да бъдат незабавно подадени, сканирани на e-mail: office_radev@protonmail.com или да бъдат изпратени на адрес: Предизборен щаб – Румен Радев и Илияна Йотова, София, НДК, пл. „България“ № 1, вх. Б2, ет. 2, офис 1.1

Телефон за въпроси: 0878380772

С вас съм

Присъединете се към нас!